iioote på Smart Property 12–13 november 2020 ONLINE

Göteborg, 2020-10-21

Höstens viktigaste mötesplats för skapandet av digitalt smarta fastigheter och det smarta samhället

Läs mer här.

 

Pressmeddelande: iioote och Viking Analytics lanserar en AI-baserad produkt som förutser svartmögeltillväxt

Göteborg 2020-09-28

iioote, en IoT-lösningsleverantör och LoRa Alliance®-medlem och Viking Analytics, en svensk start-up inom avancerad dataanalys, presenterade idag en ny produkt som använder artificiell intelligens (AI) för att upptäcka tidig debut av svartmögel (Stachybotrys chartarum) i byggnader. Algoritmen som utvecklats av Viking Analytics använder data som samlats in av sensorer för att upptäcka variationer i temperatur och fuktighet som indikerar risken för svamptillväxt, känd för att orsaka kostsamma skador i byggmaterial som träskivor och gips.

Läs mer här.

Pressmeddelande: iioote och Sigma Technology stärker samarbete för att möjliggöra Industriella IoT-Applikationer

Göteborg 2020-09-21

Robert Åberg, Karin Wikander (Sigma Technology), Robert Spertina, Bertil Moberg (iioote). Foto: Sigma Technology

Sigma Technology Solutions har i flera år varit en professionell kompetenspartner till den Göteborgsbaserade industriella IoT leverantören iioote. När iioote nu förbereder sig för att skala upp och lansera nya produkter står Sigmas experter redo att stödja dem med spetskompetens inom IoT.

Läs mer här.

Pressmeddelande: iiootes plattform WebIoT och lösningen H2OIoT i Orust kommun

Läs mer här

Göteborg 2020-05-18

Idag förlorar Orust VA flera miljoner kronor årligen i kostnader för läckage av dricksvatten samt att färskvatten läcker ut och går tillbaka med gråvatten för att renas på nytt. Plattformen WebIoT och tjänsten H2OIoT kommer hantera data från cirka 4000 fjärravlästa pumpstationer och vattenmätare.

Nyhet: Läs om viktig innovation där iioote och Rambo AB tar fram smart IoT-lösning för Återvinningscentraler

Läs mer här

iioote AB och Rambo AB (Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag) tar fram en lösning för att säkerställa en säker arbetsmiljö för personal och en god besöksmiljö för Återvinningscentralens besökare.

Pressmeddelande: iioote och Trollhättan Energi samarbetar inom IoT med plattformen WebIoT för uppkopplade mätare och sensorer

Läs mer här.

Göteborg 2020-05-08

Trollhättan Energi AB och iioote AB har ingått samarbete kring iiootes plattform WebIoT som är en mångsidig plattform för Industriell IoT för visualisering och presentation, övervakning och larmsättning av mätare och sensorer.

Pressmeddelande: iioote och ppm Industrial samarbetar med att koppla upp mätare till WebIoT

Läs mer här

Göteborg 2020-04-16

iioote AB och ppm Industrial AB, Sveriges ledande leverantör inom gasmätning, gaslarm och gasvarnare, startar ett långtgående samarbete för att möjliggöra uppkoppling av mätare via LPWAN/3GPP till IoT-plattformen WebIoT.

iioote ställer ut på Smart Society 23–24 april i Stockholm

Läs mer här

iioote på Smart Society IoT-event på Quality Hotel Friends Stockholm som fokuserar på lösningar och användare samt samverkan mellan olika leverantörer och tekniker. Smart Society sluter cirkeln i det ekosystem som Netmore verkar för.  

iioote’s multi-teknologiplattform WebIoT med AI och Machine Learning

Semtech och iioote utvidgar LoRa®-baserad vattenläckagedetektion med AI/Machine Learning baserad på MultiViz från Viking Analytics till den industriella IoT-marknaden. Läs mer här (innehåll på engelska).

iioote på The Things Conference 30-31 Januari, 2020

Läs mer här

Träffa iioote den oberoende systemintegratören och diskutera innovativa IoT-lösningar i Amsterdam på den största LoRaWAN-konferensen.