WebIoT IoT-plattform med mångfald av konkreta lösningar, AI, Analytics och Teknologier för IoT-applikationer

WebIoT är navet i erbjudandet och är framtidssäkrad med stöd för olika teknologier och ett oändligt utbud av trådlösa sensorer.
WebIoT används i mer än 40 smarta IoT-lösningar som kompletteras och utvecklas kontinuerligt.
WebIoT erbjuds som SaaS, on-premise, egen eller delad instans och kundanpassas efter behov.

Sneak_peek

Solutions

RISE report

H2OIoT_solution

PiRIoT solution

PortIoT solution

AirIoT

CountIoT

VentIoT

Youtube