Pressmeddelande: Nytt spännande IoT-bolag bildat i Göteborg

Nystartade iioote AB med grundarna Kent-Åke Johansson, Robert Spertina, Bertil Moberg och Martin Edofsson erbjuder konsulttjänster och produktlösningar inom Internet of Things (IoT).

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering och genomförande. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordons-industrin. Målsättningen är att accelerera utvecklingen av IoT med avancerade teknologier baserade på radionät som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).

Ladda ner hela dokumentet…