Pressmeddelande: iiootes plattform WebIoT och lösningen H2OIoT i Orust kommun

Läs mer här

Göteborg 2020-05-18

Idag förlorar Orust VA flera miljoner kronor årligen i kostnader för läckage av dricksvatten samt att färskvatten läcker ut och går tillbaka med gråvatten för att renas på nytt. Plattformen WebIoT och tjänsten H2OIoT kommer hantera data från cirka 4000 fjärravlästa pumpstationer och vattenmätare.