GDPR

INTEGRITETSPOLICY

 Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på IIOOTE AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • emailadress
  • för- och efternamn, om du själv anger det
  • Vilket kundkonto du har tillgång till.
  • Vilka tjänster du har tillgång till
  • De sensorer du har tillgång till samt mätdata från dessa sensorer

Hur samlar ni in information?

Emailadress, i samband med att ditt konto skaps, för- och efternamn får du själv skriva in, tjänster och kundkonto konfigureras baserat på vilka tjänster du får tillgång till och mätdata från sensorer som du har access till skickas från sensorn till plattformen.

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta din emailadress för att du skall kunna logga in och ta del av de IoT tjänster, sensorer och dess mätdata som du via ditt kundkonto har tillgång till. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer ni ha min information?

Din användar information kommer vi att behålla så länge du är kund/användare eller fram tills den tidpunk du själv väljer att avregistrera dig.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige. Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Var har ni min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades den 28 Oktober 2019.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

IIOOTE AB
Lindholmspiren 5A
417 56 Göteborg, Sverige
E-mail: info@iioote.com

This post is also available in: Engelska Tyska