Upplands-Bro kommun väljer iiootes plattform WebIoT för IoT-uppkopplade mätare och sensorer i projektet ”Där teknik möter natur”

Göteborg 2022-06-22

Inom innovationsprojektet ”Där teknik möter natur”, använder Upplands-Bro kommun ”Internet of Things” för att mäta och därmed effektivisera verksamheten samt tillgängliggöra uppgifter för allmänheten där iioote’s plattform WebIoT – made by iioote spelar en central roll.

Läs mer här.

iioote välkomnar Edvin & Gustav till Utvecklingsteamet!

Göteborg 2022-01-06

Edvin Gavell och Gustav Olsson studerar sista året till Internet of Things Developer på KYH Yrkeshögskola i Göteborg och de gör nu sin LIA (Lärande I Arbete) och examensarbete hos iioote. Utbildningen fokuserar på teknisk problemlösning och programmering där kommersiella och tekniska möjligheter i snabb utveckling är nyckelfaktorer i utvecklingen av att identifiera affärsnyttan i en teknisk tillämpning.

Läs mer här.

NYHET: iioote välkomnar Morgan Sjöberg som Senior IoT Advisor!

Göteborg 2021-08-18

Morgan Sjöberg stärker iioote teamet med gedigen IT och IoT/LPWAN kompetens. Han kommer senast från Uddevalla Energi AB där han under 23 år arbetat som IT-chef och i den rollen även byggt upp företagets IoT-nät. Morgan kommer främst att arbeta som expertrådgivare och med komplexa IoT-projekt.

Läs mer här.

NYHET: iioote Deutschland Smart City projekt i Maintal, Hesse, Tyskland

Reutlingen, Tyskland 2021-08-02

Läs mer här

Pressmeddelande: iioote och SensePro System bildar nytt samägt bolag för ergonomiska och miljövänliga smarta byggprodukter med integrerad trådlös sensorteknik

Göteborg 2021-04-26

SensePro System och iioote kommer gemensamt ta fram och marknadsföra smarta IoT-lösningar för fastigheter och byggnadsbranschen i samägt aktiebolag ”SenseIoT”. Partnerna kommer kombinera djupa kunskaper inom IoT med lång erfarenhet inom bygg och återställande av brand- och fuktskador mot bygg- och försäkringsbolagen i Norden och Tyskland i första fasen.

Läs mer här.

Pressmeddelande: iioote och Hey IOT har tecknat partnerskapsavtal kring SMART CITY, SMART BUILDING och SMART INDUSTRY applikationer i Tyskland

Göteborg 2021-03-30

Hey IOT som erfaren IoT-möjliggörare i tyska Cyber Valley, kommer att etablera hållbara smarta infrastrukturlösningar tillsammans med städer, myndigheter och företag med hjälp av iiootes unika plattform WebIoT som utgör grunden med data från sensorer som placeras i byggnader, städer, industrier, transport & spårning, och jordbruk. När Hey IOT implementerar dessa ledande lösningar kommer det att skapa hållbart värde, skydda infrastruktur och växa kunders verksamhet.

Läs mer här (på engelska).

Pressmeddelande: AirIoT övervakar luftkvaliteten för att förbättra inomhusklimatet och förhindra att virus sprids.

Göteborg 2020-02-01

Den smarta IoT-lösningen AirIoT hjälper till att förhindra att COVID-19 och andra virus sprids genom att ständigt mäta luftkvaliteten. Detta hjälper till att förbättra inomhusförhållandena i hem, kontor, klassrum, köpcentra och många andra platser genom att samla in data från sensorer som till exempel CO2 och PM från alla leverantörer och att använda olika teknologier som LoRaWAN / 3GPP.

Läs mer här (på engelska).

iioote på Proptech-kartan 2021

Göteborg 2021-01-18

Proptech-kartan 2021: unik lista med alla proptech-startups i Sverige!

Varför behövs en proptech-karta i Sverige?

”Proptech-startups i Sverige behöver samarbeta mer om vi ska lyckas lösa fastighetsbranschens stora utmaningar med ny teknik. Därför hoppas vi kartan kan bidra till att bygga en stark proptech-community i Sverige där vi enklare kan hitta samarbetspartners och hjälpa varandra framåt.” skriver Planima.

Läs mer här.