Pressmeddelande: IIOOTE och SensePro System bildar nytt samägt bolag för ergonomiska och miljövänliga smarta byggprodukter med integrerad trådlös sensorteknik

Göteborg 2021-04-26

SensePro System och IIOOTE kommer gemensamt ta fram och marknadsföra smarta IoT-lösningar för fastigheter och byggnadsbranschen i samägt aktiebolag ”SenseIoT”. Partnerna kommer kombinera djupa kunskaper inom IoT med lång erfarenhet inom bygg och återställande av brand- och fuktskador mot bygg- och försäkringsbolagen i Norden och Tyskland i första fasen.

Läs mer här.