Press release: iioote Joins LoRa Alliance™ to Accelerate IoT Innovation and Development

iioote, provider of consulting services and product solutions for the Internet of Things (IoT), today announces that it has become a member of the LoRa Alliance™, one of the fastest growing Internet of Things (IoT) alliances with well over 500 members. The membership will help iioote accelerate its IoT solution deployments via the use of Low Power Wide Area Networks (LPWAN) technology for customers across industry sectors such as smart buildings, energy, utilities, smart cities, ports, and logistics.

Download the document…

Pressmeddelande: Samarbetsavtal slutet mellan iioote och Blink Services

iioote som tillhandahåller konsulttjänster och produktlösningar inom Internet of Things (IoT) ingår samarbetsavtal med Blink Services, nätverksoperatör för LoRaWAN™ i Sverige. Blink Services bygger en digital infrastruktur särskilt avsett för att möjliggöra uppkoppling av saker mot Internet, ett så kallat IoT-nätverk.

Samarbetet kommer möjliggöra många nya spännande lösningar för att förbättra vårt samhälle genom att testa, använda och utveckla framtida affärsmodeller och applikationer inom IoT. Radiotekniken är optimal för applikationer med liten datamängd samt att elektroniken är billigare än i traditionella trådlösa enheter. Detta gör nätverket perfekt för att mäta, följa eller lokalisera allt från produkter och smarta byggnader till människor och djur.

Ladda ner hela dokumentet…

 

Pressmeddelande: Nytt spännande IoT-bolag bildat i Göteborg

Nystartade iioote AB med grundarna Kent-Åke Johansson, Robert Spertina, Bertil Moberg och Martin Edofsson erbjuder konsulttjänster och produktlösningar inom Internet of Things (IoT).

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering och genomförande. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordons-industrin. Målsättningen är att accelerera utvecklingen av IoT med avancerade teknologier baserade på radionät som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).

Ladda ner hela dokumentet…