IoT-tjänster

IIOOTE förenar kreativ styrka och strategisk kompetens med passion för radioteknologier. Vårt sätt att arbeta matchar dagens föränderliga värld in i digitaliseringen.

Rådgivande tjänster

 • Identifiera adresserbara marknadssegment, produkter och tjänster
 • Skapa tydlig IoT-strategi och genomförandeplan
 • Affärsanalys av IoT-områden

Lösningstjänster

 • Identifiera direkta och framtida IoT-användningsområden
 • Definiera nödvändiga funktioner och teknologier
 • Föreslå genomförbara och effektiva lösningar
 • IoT “best practices”
 • Oberoende IoT-experter

Kompetenser inom

 • Produktledning
 • Projektledning
 • Systemledning
 • Lösningsarkitektur

This post is also available in: Engelska