Pressmeddelande: iiootes plattform WebIoT och lösningen H2OIoT i Orust kommun

Läs mer här

Göteborg 2020-05-18

Idag förlorar Orust VA flera miljoner kronor årligen i kostnader för läckage av dricksvatten samt att färskvatten läcker ut och går tillbaka med gråvatten för att renas på nytt. Plattformen WebIoT och tjänsten H2OIoT kommer hantera data från cirka 4000 fjärravlästa pumpstationer och vattenmätare.

Nyhet: Läs om viktig innovation där iioote och Rambo AB tar fram smart IoT-lösning för Återvinningscentraler

Läs mer här

iioote AB och Rambo AB (Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag) tar fram en lösning för att säkerställa en säker arbetsmiljö för personal och en god besöksmiljö för Återvinningscentralens besökare.

Pressmeddelande: iioote och Trollhättan Energi samarbetar inom IoT med plattformen WebIoT för uppkopplade mätare och sensorer

Läs mer här.

Göteborg 2020-05-08

Trollhättan Energi AB och iioote AB har ingått samarbete kring iiootes plattform WebIoT som är en mångsidig plattform för Industriell IoT för visualisering och presentation, övervakning och larmsättning av mätare och sensorer.