Pressmeddelande: iioote och Viking Analytics ingår samarbete för att ta plattformen WebIoT till nästa dimension och inkludera artificiell intelligens

Läs pressmeddelandet här