Pressmeddelande: iioote och Sigma Technology stärker samarbete för att möjliggöra Industriella IoT-Applikationer

Göteborg 2020-09-21

Robert Åberg, Karin Wikander (Sigma Technology), Robert Spertina, Bertil Moberg (iioote). Foto: Sigma Technology

Sigma Technology Solutions har i flera år varit en professionell kompetenspartner till den Göteborgsbaserade industriella IoT leverantören iioote. När iioote nu förbereder sig för att skala upp och lansera nya produkter står Sigmas experter redo att stödja dem med spetskompetens inom IoT.

Läs mer här.

Pressmeddelande: iiootes plattform WebIoT och lösningen H2OIoT i Orust kommun

Läs mer här

Göteborg 2020-05-18

Idag förlorar Orust VA flera miljoner kronor årligen i kostnader för läckage av dricksvatten samt att färskvatten läcker ut och går tillbaka med gråvatten för att renas på nytt. Plattformen WebIoT och tjänsten H2OIoT kommer hantera data från cirka 4000 fjärravlästa pumpstationer och vattenmätare.

Nyhet: Läs om viktig innovation där iioote och Rambo AB tar fram smart IoT-lösning för Återvinningscentraler

Läs mer här

iioote AB och Rambo AB (Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag) tar fram en lösning för att säkerställa en säker arbetsmiljö för personal och en god besöksmiljö för Återvinningscentralens besökare.

Pressmeddelande: iioote och Trollhättan Energi samarbetar inom IoT med plattformen WebIoT för uppkopplade mätare och sensorer

Läs mer här.

Göteborg 2020-05-08

Trollhättan Energi AB och iioote AB har ingått samarbete kring iiootes plattform WebIoT som är en mångsidig plattform för Industriell IoT för visualisering och presentation, övervakning och larmsättning av mätare och sensorer.

Pressmeddelande: iioote och ppm Industrial samarbetar med att koppla upp mätare till WebIoT

Läs mer här

Göteborg 2020-04-16

iioote AB och ppm Industrial AB, Sveriges ledande leverantör inom gasmätning, gaslarm och gasvarnare, startar ett långtgående samarbete för att möjliggöra uppkoppling av mätare via LPWAN/3GPP till IoT-plattformen WebIoT.

iioote ställer ut på Smart Society 23–24 april i Stockholm

Läs mer här

iioote på Smart Society IoT-event på Quality Hotel Friends Stockholm som fokuserar på lösningar och användare samt samverkan mellan olika leverantörer och tekniker. Smart Society sluter cirkeln i det ekosystem som Netmore verkar för.  

iioote’s multi-teknologiplattform WebIoT med AI och Machine Learning

Semtech och iioote utvidgar LoRa®-baserad vattenläckagedetektion med AI/Machine Learning baserad på MultiViz från Viking Analytics till den industriella IoT-marknaden. Läs mer här (innehåll på engelska).

iioote på The Things Conference 30-31 Januari, 2020

Läs mer här

Träffa iioote den oberoende systemintegratören och diskutera innovativa IoT-lösningar i Amsterdam på den största LoRaWAN-konferensen.

iioote välkomnar Freddy till utvecklingsteamet!

Läs meddelandet här

Göteborg 2019-12-11

Freddy Kellerman studerar sista året till Teknisk Testare på KYH Yrkeshögskola i Göteborg och gör sin LIA (Lärande I Arbete) med start i januari hos iioote. Freddy brinner för att effektivisera och automatisera testning som passar perfekt att applicera på iiootes IoT-lösningar och IoT-plattformen WebIoT.

iioote & Trollhättan i samarbete ”IoT ger dig temperaturen i skidspåret, direkt i mobilen”

Läs mer här

Göteborg 2019-12-05

Trollhättans Stad fortsätter att bygga ut servicen med hjälp av deras nät för Internet of Things (IoT). Nu har sensorer placerats runt spåren vid skidstugan i Strömslund, så att alla skidåkare kan lyckas bättre med vallningen och dessutom veta hur många lager kläder man ska ha på sig inför skidturen.