iioote och Qualit ingår samarbetsavtal kring IoT-lösningar

Läs pressmeddelandet här